Bærum Velforbund

Barn og unge i Bærum

Bærum Velforbund er godt fornøyd med kommunens plan for perioden 2015-2020, men peker i sin uttalelse på en del områder som må styrkes. Dette er spesielt viktig om en ønsker å styrke et felles ansvar for barn og unges oppvekstvilkår. I uttalelsen heter det blant annet:
Les mer

Plassering av basestasjoner for mobilnett

Høring om plassering av basestasjoner for mobilnett på kommunens eiendommer - Frist 15. oktober
Les mer

Høringsuttalelse: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2018

Bærum Velforbund har behandlet forslag til temaplan i sitt styremøte 6. september. Høringsdokumentet gir en god beskrivelse av utfordringene Bærum har for å styrke fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Les mer

Diverse høringsuttalelser fra Bærum Velforbund

Bærum velforbund har gitt høringsuttalelser til følgende meldinger fra Bærum kommune:
Les mer