Bærum Velforbund

Vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole

Bærum Velforbund har mottatt underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole
Les mer

Uttalelse om kommunal boligpolitikk

Bærum Velforbund gir sin tilslutning til "Kommunal politikk for rimelige boliger" som behandles i kommunestyret den 21 juni.
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes (L)

 Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.
Les mer

Bærum Velforbund – Valg 2017

Den 7. Mars er det årsmøte m/valg. Valgkomiteen søker etter kandidater til verv i Bærum Velforbund. Vi ber alle vel i Bærum om hjelp til å finne frem til allsidige kvinner og menn med interesse for miljø- og samfunnsutvikling.
Les mer

Ny utgave av VEL-posten

Årsmøtedeltakerne fikk omdelt en foreløpig utvage av VELposten. Her er den endelige utgaven.
Les mer

Verv og styreperioder i Bærum Velforbund

Det stunder mot årsmøte og valg i Bærum Velforbund. Her finner du en oversikt over sittende styremedlemmer og hvor lenge de har deltatt i styrearbeid.
Les mer

Bærumsnyhetene - November 2015

Her kommer høstutgaven av vår velforbundsavis med nyttige og viktige nyheter. Spre den gjerne til styret og til medlemmer i vellet. Kommentarer til saker og til avisen mottas med takk, på mail, via www.baerumvelforbund.no.
Les mer

Bærum 2015 - Perspektiver

 Filmskaper Lars Bull har samlet noen av de gamle opptakene som har blitt filmet i Bærum, og satt det i perspektiv med nye klipp. Mange timer med opptak som nå skal lagres på bibliotekets lokalsamling. Formålet er å sende en hilsen til framtidens innbyggere i kommunen. Og kanskje bidra til å skape tilhørighet for dagens befolkning.
Les mer

Bevar et operativt Bærum Sykehus

Bærum Velforbund har sammen med mange andre organisasjoner blitt anmodet om å støtte underskriftskampanjen Kampanje Bevar et operativt Bærum Sykehus.
Les mer

Bærum Velforbund på Facebook

Bærum velforbund har nå etablert sin egen Facebook side. Besøk oss gjerne og sjekk oss ut!
Les mer

Tilbakebetalt merverdiavgift til vellene

Like før jul kunne mange velforeninger i Bærum glede seg over tilbakeført merverdiavgift. Vellenes Fellesorganisasjon utbetalte nesten 2,5 millioner til medlemsvellene i Norge. I Bærum ble samlet beløp kr 258.000,- til 14 velforening i tillegg til Bærum Velforbund.
Les mer

Åpne høringsmøter om Kommuneplanens Arealdel

Åpne høringsmøter om kommuneplanens arealdel 2015 - 230 avholdes:
Les mer

Åpning av KOLSÅSBANEN 12. oktober 2014

Åpningsarrangement 12. oktober
Sporveien og Ruter markerer ferdigstillelsen av Kolsåsbanen søndag 12. oktober og ønsker velkommen til offisiell åpning på Kolsås stasjon kl. 15:30. Familiearrangementet starter allerede kl. 15:00, med aktiviteter for barna.
Les mer

Planleggingsmøte 13. oktober om Fornebu-utbyggingen

Planlegging av neste fase i Fornebu-utbyggingen starter nå, og Bærum kommune inviterer til seminar 13. oktober, kl. 09.30-11.30 Quality Hotel Expo Fornebu.
Les mer

Ny og bedre forsikringsordning

En viktig sak på Landsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon i mars var endring av forsikringsordningen. KLP ønsker ikke lenger å ha avtaler andre enn kommuner og fylker, og har sagt opp forsikringsavtalen med Vellenes Fellesorganisasjon fra 1.7.14.
Les mer

Biblioteksmelding for Bærum ute til høring

Velforeningene har mottatt kommunens forslag til plan for bibliotekene i Bærum for årene 2014-2018. Høringsfristen er 17. januar 2014.
Les mer