Bærum Velforbund

Bærum Velforbund møtte kommuneadministrasjonen - referat

Sakslisten var lang til dagens møte den 1. november 2017 med kommuneadministrasjonen. Velforeningene i Bærum hadde mange saker de ønsket svar på.
Les mer

Nærmilø og velarbeide – Tema på medlemsmøtet 7. nov. 2017

Bærum Velforbund hadde kalt inn til medlemsmøte på Bekkestua Bibliotek tirsdag 7. nov. 2017. Tema for møtet var velarbeidet i Bærum. Hvilke oppgaver og utfordringer står vellene overfor. Leder for Bærum Velforbund Erik Sennesvik innledet til diskusjon der han ga en oversikt over oppgaver som velforbundet har arbeidet med og stilte spørsmål om hva vellene kunne gjøre for å for et enda bedre nærmiljø.
Les mer

Medlemsmøte 7. november 2017 - Bekkestua bibliotek

Bærum Velforbund inviterer til medlemsmøte tirsdag 7. november 2017 kl. 18:30 - 21:00 i foredragssalen Bekkestua Bibliotek.
Les mer

Høringsmøte om Sandvikaplanene - 18. april

Formannskapet i Bærum inviterer til høringsmøte om Sandvika-planene 18. april 2017 kl. 17.00.
Les mer

Medlemsmøte med fokus på samferdsel

For noen av de over 40 deltakerne, ble kveldens gjennomgang av justert ny E18 sterk kost. Oslopakke 3 bidrar med 5% av finansieringen, men påfører gjennom sitt vedtak en merkostnad på 100talls millioner og riving av flere hus.
Les mer

Medlemsmøte 17. januar 2017 - Kulturhuset Stabekk Kino

 Vi inviterer til medlemsmøte om aktuelle temaer. Sett av tiden.
Les mer

Årsmøte 7. mars 2017

Tirsdag 7. mar. 2017 kl. 18:30 - 21:30
7.
mar.

Velkommen til Bærum Velforbunds årsmøte 7. mars 2017. Det finner sted i møtesalen ved Bærum Bibliotek, Bekkestua kl. 1830 til 2130. Deltakelse ved årsmøtet reguleres av vedtektenes § 2:

 § 2 Representasjon

I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se forøvrig §7).

 Program:

 1830 – 1840 Åpning av møtet, konstituering

 1840 – 1915 Varaordfører Ole Kristian Udnes hilser årsmøtet
                        Utfordringene for Bærum kommune i tiden som kommert

 1930 – 2130 Årsmøteforhandlinger

 Det vil bli gitt orientering når det gjelder arbeidet med ny Samarbeidsavtale om velarbeid i Bærum.

 Vi håper alle medlemsvel finner tid til å delta. Det er viktig å gi konstruktive signaler for fortsatt god ut vikling av velarbeidet i Bærum og for Bærum Velforbund. Og det blir enkel servering og muligheten til å ta en prat med andre vel.

 Vel møtt

 Årsmøtedokumentet finner du her >>

Les mer

Styreseminar på Hurdalsjøen

Styret i Bærum Velforbund var samlet på Hurdalsjøen til et to dagers seminar 28. til 29. oktober 2016. Målet for seminaret var å tilrettelegge det videre styrearbeidet. Det var mange gode diskusjoner om styrets arbeidsform og de sakene som var under arbeid. Styret besluttet hva som skulle prioriteres fremover. Det hele sett i lys av retningslinjene gitt på årsmøtet i 2016.
Les mer

Høring / offentlig ettersyn - områderegulering E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu

 Planutvalget har i møte 16.6.2016 vedtatt å sende forslag til reguleringsplan på høring. Høringsperioden er fra 11. august til 30. september 2016. Rådmannens innstilling m/vedlegg er å finne på Bærum kommunes nettsider www.baerum.kommune.no/kunngjoringer. Uttalelser påføres planens navn og planID 2014012 og arkivsakID 15/104832, og sendes Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 30.9.2016.
Les mer

Vellene møtte formanskapet

Blir de små barnehagene skviset på ressurser? Hva kan gjøres med ventetiden på Legevakten? Hva med skoleskyss fra Sollihøgda? Hva gjør Bærum kommune med planene om redusert busstilbud? Hva gjør vi når Asker sier nei til sammenslåing? I kveld møtte velforeningene i Bærum formannskapet, og spørsmålene var mange. Det ble en meningsfylt utveksling av synspunkt.
Les mer

Bærum i fremtiden - Kommunereform

 I februar arrangeres det kafémøter fire steder i Bærum. Folkevalgte representanter innleder om utfordringsbildet Bærum står overfor i fremtiden. Del dine egne og lytt til andres refleksjoner.
Les mer

Referat fra medlemsmøtet 27. januar 2016

 Takk for sist til dere som deltok på kveldens medlemsmøte. Vi setter pris på at dere var med oss.
Les mer

Evaluering av Fornebu 9. desember 2015

Bærum kommune inviterer innbyggerne til evaluering av Fornebu på Radisson Blu Park Hotel Oslo kl. 19.00- 21.00 
Les mer

Nye E-18 en oppdatering fra Statens vegvesen

Nye E-18 en oppdatering fra Statens vegvesen
Les mer

Medlemsmøte 27. januar 2016

Onsdag 27. jan. 2016 kl. 18:30 - 21:00
27.
jan.

Bærum velforbund ønsker et dialogmøte med medlemsvellene for å få innspill til handlingsplaner for 2016. Dette er saker som kan tas opp til realitetsbehandling på årsmøtet den 15. mars 2016.

Les mer

Medlemsmøte Bærum velforbund 27. okt. 2015

Følgende vel var representert:
Les mer

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 7.okt. 2015

Styret i Bærum velforbund hadde møte med de enkelte etatene i bærum kommune der saker som opptok vellene ble tattt op. På sakslisten sto:
Les mer

Styreseminar på Hurdalsjøen 9.-10. oktober 2015

Hovedtema for samlingen var styrearbeidet, fordeling av arbeidsoppgaver for å ivareta vedtak på årsmøtet, samt en oppsummering av hvor langt planlegging av ny E-18 var kommet.
Les mer

Medlemsmøte 27. oktober 2015

Tirsdag 27. okt. 2015 kl. 18:30 - 21:00
27.
okt.

Bærum velforbund medlemsmøte 27. oktober kl. 18:30 på Sandvika videregående skole - Auditorium 2

 

Kl. Tema Innleder
18:30 - 18:45  

Prosjektet ”Nærmiljø-utvikling gjennom medvirkning”:

 • Kort presentasjon
 • Velforeninger og medvirkning
Bærum kommune v/ Andrea Levin Rivrud, frivillighets-koordinator
18:45 - 19:30

Velarbeid i Bærum, aktuelle saker vi gjerne vil drøfte:

 • Noen saker kommunen arbeider med nå - status
 • Kollektivløsning i Bærum - status
 • Tilskudd til Bærum Velforbund
 • ”Alle skal med” – hvordan vekke vel i dvale?
 • Velgrenser før – og nå?
 • Ønsker og behov – Hva bør Bærum Velforbund bli bedre på?
 • Nytt fra Vellenes Fellesorganisasjon
Bærum Velforbund v/ leder Erik Sennesvik
19:45 - 20:45  

Nye E18 - en oppdatering fra Statens Vegvesen:

 • Status i planlegging og noe om det som gjenstår
 • Nye delløsninger for strekningen fram til Blommenholm vil bli presentert.
 • Spørrerunde
 
20:45 - 21:00  ”Frikvarteret”  ”Spørretime” – generelt om velarbeid og velsaker
Les mer