Bærum Velforbund

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 1. november

Bærum Velforbund har sitt årlige kontaktmøte med administrasjonen i Bærum Velforbund 1. november 2017
Les mer

Møte med formannskapet: Kommunalt vedlikehold, avfall, fortetting og friområder

Formannskapet og velforeningene hadde iden 23. mai sitt årlige fellesmøte der vellene tar opp store og små problemer og saker de gjerne vil ha en bedre løsning på. Selvsagt kom det spørsmål om gjennomføringen av ny ordning for husholdningsavfall. Fortetting, kommunalt vedlikehold, samarbeidsprosjekter med kommunen samt friområder i det grønne Bærum hadde også stort fokus.
Les mer

Velforeningenes møte med formannskapet 23. mai

Velforeningene i Bærums årlige kontaktmøte med formannskapet i Bærum kommune finner sted den 23. mai. Vedlagt er saker som vellene har bedt om politikerenes synspunkter til.
Les mer

Referat fra møte mellom Bærum Velforbund og Bærum Kommune den 5. april 2017

Det halvårlige kontaktmøtet mellom Bærum Kommune og Bærum Velforbund ble avholdt i kommunegprden onsdag 5. april 2017.
Les mer

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 7.okt. 2015

Styret i Bærum velforbund hadde møte med de enkelte etatene i bærum kommune der saker som opptok vellene ble tattt op. På sakslisten sto:
Les mer

Velforeningenes spørretime

Rammeavtalen for samarbeid mellom Bærum kommune og velforeningene slår fast at det minst en gang hvert halvår skal avholdes fellesmøter mellom partene. I tråd med avtalen møtte Bærums velforeninger til spørretime med formannskapet onsdag 3. september. Videre er det berammet et møte mellom styret i Bærum Velforbund og administrasjonen i kommunen den 12. november.
Les mer

Bærums velforeninger - Spørretime i formannskapet

 Onsdag 3. september møtte Bærums velforeninger til spørretime i formannskapet.
Les mer

Møter med Bærum Kommune

Som vedlegg til denne meldingen vil du finne referater fra møter med administrasjonen og formannsskapet i Bærum kommune
Les mer