Bærum Velforbund

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta den 08.09.2017.
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – svar fra Ruter

Bærum velforbund har fått svar fra Ruter på sin henvendelse i februar 2017 vedrørende "Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – erfaringer og tilbakemeldinger". Brevet fra Bærum velforbund til Ruter finner du her:
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum - erfaringer og tilbakemeldinger

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange kommentarer fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.
Les mer

Ruters nye ruteopplegg i Bærum

Har Ruters nye opplegg for bussforbindelser i Bærum blitt en suksess? Meningene er sterke i deler av Bærums befolkning. Ruter har stor tro på at det nye opplegget totalt sett gir Bæringene et bedre tilbud. Det vil bli interessant å følge med på hvordan tilfredsheten med det nye opplegget blir målt.
Les mer

Valgkamp om bomiljøene langs E-18

Pressen i hovedstaden harselerer over Bergen og krangelen om Bybanen. Her hos oss er det Vestkorridoren og E18 som inntar denne plassen. At noen mener en utdatert, trafikkfarlig og forurensende hovedvei, er den miljøriktige løsningen, forbauser.
Les mer

Utbyggingen av E18 i historisk perspektiv

Tidligere utbygging av E18. Lysaker 1966
Les mer