Bærum Velforbund

Høring - Klimastrategi 2030 - Klimaklok Bærum

Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt at rådmannens forsleg til Klimastrategi 20130 og handlingsplan skal sendes på høring. Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak.

Rådmannens forslag ligger ute til høring i åtte uker - fra 8. september til 6. november 2017.

Høringsdokumenten er lagt ut på Bærum kommunes hjemmesider og her er link til siden.

Link >>

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: