Bærum Velforbund

Kommuneplanens arealdel - Høringsfrist 3. april 2017

Bærum kommune legger fram ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. Høringsfrist settes til 3. april 2017.

Vedlagt følger en oversikt over innspill som har kommet. Grønn markering viser anbefalte forslag. Hvert vel bør om nødvendig sjekke innspill innenfor sitt område. Høringsutkastet omfatter imidlertid også en rekke andre dokumenter som vil kunne påvirke velområdet.

Her er link til dokumentene:

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen/kommuneplanen---arealdel/

Kommuneplanens arealdel består av plankart, juridisk bindende bestemmelser, tilhørende retningslinjer og planbeskrivelse.

• Det er gitt bestemmelser og retningslinjer generelt og til de ulike arealformål, bestemmelsesområder og hensynssoner.

• Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for kommunens saksbehandling. Retningslinjene henviser også til Bærum kommunes kartdatabase og veiledninger, og til nasjonale retningslinjer. Retningslinjene følger etter den enkelte planbestemmelse og er satt i kursiv.

• Kommunens vedtekter er innarbeidet i bestemmelsene.

Her kan du laste ned presentasjonen fra informasjonsmøtene (pdf)

hoeringsbrev.pdf

Invitasjon til høringen

553kB

innspill.pdf

Tabell med oversikt over alle innkomne innspill med konklusjon

802kB

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: