Bærum Velforbund

Åpne kontordager – Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ønsker velkommen til åpne kontordager i november

 I løpet av november kan både lag, foreninger og du som privatperson få mer informasjon om status for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Prosjektet arrangerer såkalte åpne kontordager hvor du kan komme å stille spørsmål til oss.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 jobber nå med forslag til reguleringsplan som skal sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet 1. februar. Det vil bli folkemøter og åpne kontordager i forbindelse med høringsprosessen til våren, men prosjektet ønsker allerede nå å gi folk muligheten til å stille spørsmål.

På disse møtene kan du stille spørsmål og få orientering om hvordan forslaget til reguleringsplan, slik det ser ut på det aktuelle tidspunkt, kan påvirke eiendommer og aktiviteter. Noen dager er satt av til spesielt inviterte velforeninger og grupper, mens andre dager kan alle som vil komme (drop-in). Hvis mange kommer samtidig må man regne med noe ventetid.

Oversikt over åpne kontordager i november:

Hole – Hole herredshus:

Onsdag 15. november kl 10.00 – 20.00 for grupper, lag, foreninger og organisasjoner (forhåndsbooking)

Torsdag 16. november kl 10.00 – 20.00 for privatpersoner og andre (drop-in)

 Bærum – Malmskriverveien 18, Sandvika:

Mandag 20. november kl 10.00 – 20.00 for grupper, lag, foreninger og organisasjoner (forhåndsbooking)

Tirsdag 21. november kl 10.00 – 20.00 for privatpersoner og andre (drop-in)

 Ringerike – Regionalt plankontor, Osloveien 3, Hønefoss

Mandag 27. november november kl 10.00 – 20.00 for grupper, lag, foreninger og organisasjoner (forhåndsbooking)

Tirsdag 28. november kl 10.00 – 20.00 for privatpersoner og andre (drop-in)

 Det settes av mellom 20 og 40 minutter til hver samtale.

 Grupper, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å snakke med representanter for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 må avtale tidspunkt på forhånd. Det gjøres gjennom nabokontakt Halldis Skogen, halldis.skogen@banenor.no .

Du kan også ringe/sende melding til nabokontakten på mobil 920 60 012.

 Du finner det fastsatte planprogrammet på prosjektets nettsted:

http://www.banenor.no/contentassets/53f9f3e5456842888f345d118bba1a48/fastsatt-planprogram-040917.pdf

Du finner også andre publiserte dokumenter fra prosjektet her:

http://www.banenor.no/FRE16arkiv

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: