Bærum Velforbund

Høring - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider

Bærum kommunestyre har besluttet at skjenketidsforskriften i Bærum kommune skal revideres. Vedlagt er høringsnotatet.

I korte trekk går høringen ut på:

  • Det foreslås å innføre en dispensasjonsregel for utvidet skjenketid utendørs for spesielle arrangementer som kommer bærumssamfunnet til gode.
  • Tre ulike forslag til endring av dagens skjenkeforskrift:
  1. Lengre skjenketid utendørs i indre Sandvika sentrum (uavhengig nærhet til boliger) og utenfor boligområder i kommunen i månedene mai, juni, juli og august. Lengre skjenketid innendørs i hele kommunen. Kortere skjenketid for brennevin.
  2. Lengre skjenketid utendørs i indre Sandvika sentrum (uavhengig nærhet til boliger) og utenfor boligområder i kommunen i månedene mai, juni, juli og august. Lengre skjenketid innendørs i hele kommunen.
  3. Ingen endringer, kun språklig revisjon av dagens forskrift.

Høringssvar kan sendes til post@baerum.kommune.no

Høringsfrist er 15.10.2017

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: