Bærum Velforbund

Vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole

Bærum Velforbund har mottatt underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole

Den ble behandlet i Bærum kommunestyre 25.10.2017.

Etter plan- og bygningslovens § 12-12 er kommunestyrets vedtak gyldig uten stadfestelse av fylkesmannen. Vedtaket vil bli kunngjort i Budstikka den 07.11.2017 og kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker fra kunngjøringen.

Planen kan sees på kommunens internettsider : www.baerum.kommune.no/kunngjoringer

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: