Bærum Velforbund

Høring/offentlig ettersyn

Høring/offentlig ettersyn- reguleringsplan for Eikeli videregående skole - etaljregulering Bispeveien 10. Høringsfrist 21. august 2017.

Høring/offentlig ettersyn- detaljregulering for Kirkeveien 59 - detaljregulering. Høringsfrist 21. august 2017.

Se vedlagte brev ra Bærum kommune.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: