Bærum Velforbund

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 1. november

Bærum Velforbund har sitt årlige kontaktmøte med administrasjonen i Bærum Velforbund 1. november 2017

 Frist for spørsmål dere vil fremme til administrasjonen er mandag 23. oktober – send til post@baerumvelforbund.no

For at kommunen skal få tid til å forberede svar på spørsmål fra vellene, må vi har innspill fra dere senest mandag 23. oktober kl. 12:00.

Det er viktig at dere bare tar med spørsmål som administrasjonen kan svare på – altså ikke politiske saker!

Prøv å lag korte og presise spørsmål – og evt. begrunn dem.

Spørsmålene vil bli sammenstilt i et dokument som oversendes Bærum kommune onsdag 25. oktober.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: