Bærum Velforbund

Uttalelse om kommunal boligpolitikk

Bærum Velforbund gir sin tilslutning til "Kommunal politikk for rimelige boliger" som behandles i kommunestyret den 21 juni.

Rådmannens forslag til tiltak i 13 punkter blir viktig for å kunne realisere en ny boligpolitikk i Bærum.

Mange velforeninger har uttrykt uro når det gjelder de høye kostnadene for etablering av førstegangsbolig i Bærum. Vi tror de tiltakene som foreslås også kan ha en prisdempende effekt på mindre boliger i markedet for øvrig.

Bærum velforbunds uttalelser er vedlagt.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: