Bærum Velforbund

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta den 08.09.2017.

Statens vegvesen har den siste tiden, blant annet etter innspill fra Bærum kommune arbeidet med bedre tilpassning av en del løsninger i planen.

Det bes om innspill til planarbeidet.

Uttalelser sendes innen 27/11-2017 til Statens vegvesen.

Åpent informasjonsmøte om planendringene hos Mustad Eiendom, Auditoriet, Lilleakerveien 8, tirsdag 31. oktober 2017 kl. 18:00 - 19:30.

Se link til brev fra brav Statens vegvesen. Brev fra SSV

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: