Bærum Velforbund

Fornebu videregående skole – ny skole

Det er vedtatt etablering av videregående skole på Fornebu med ferdigstillelse i 2025.

Prosjektet er del Akershus fylkeskommunes skolestrukturprosjekt: «Fremtidens skolestruktur mot 2030», som er et målrettet tiltak for møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus.

Skolen dimensjoneres for 1200 elever.

Det er vedtatt at eksisterende elevplasser på Stabekk videregående skole integreres i den nye skolen.

Det vil legges frem en sak i fylkestinget for endelig lokalisering av den nye skolen i 2018.

Fremdrift:

  • Pågående prosess med Bærum kommune om plassering av skolen
  • Forventet ferdigstillelse i 2025

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: