Bærum Velforbund

Ingen bønn for trikk til Bærum

Jartrikken

Leder i Bærum Velforbund kommenterer oppslag i Budstikka om nedleggelse av trikken til Bekkestua.

"Venstres Solveig Schytz tar på seg folkehelseansvaret i fredagens Budstikke. Hennes ansvar i fylkeskommunen er imidlertid samferdsel. Hennes oppgave er å tilrettelegge for god kollektivtransport, sier leder i Bærum Velforbund, Erik Sennesvik.

Kollektivløsningene skal få flere til å reise kollektivt. -Jeg har liten tro på at 25 minutter å gå i all slags vær hele året igjennom gjør at de som i dag kjører privatbil velger å reise kollektivt. Målingene fra Rykkinn og Lommedalen etter vinterens Ruter-omlegging viste tvert om at flere tar bilen når ruteopplegget blir dårligere. Tilbudet skal dekke alle reisende, de som har det travelt, gammel som ung, spreke som mindre spreke. Skal politikerne lykkes å nå målet om at flere skal reise kollektivt, er stikkordet tilgjengelighet.

Schytz må derfor innrømme at fylkeskommunen står overfor et problem. I arealplanen for Bærum, er Bekkestua et av de 2 hovedområdene for bymessig utvikling og knutepunkt for kollektivløsninger. Reduksjon i busstilbudet mot vestre deler av Oslo sammen med nedlegging av trikken støtter ikke den utviklingen Bærum kommune legger opp til.

Det er ikke mange år siden det ble lagt ned betydelige midler i å få til en parallellkjøring av trikk og bane mellom Jar og Bekkestua. Det hele fortoner seg nå som en feilinvestering av dimensjoner. Hvem tok disse beslutningene – og hvilken tidshorisont hadde de faglige vurderingene? -Hadde dette skjedd i en privat virksomhet, ville det fått konsekvenser for ledelsen i virksomheten."

Erik Sennesvik

 Link til artikkel i Budstikka

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: