Bærum Velforbund

Bærum Velforbund. Styrets møte med administrasjonen i Bærum Kommune 5. april

Styret i Bærum Velforbund møter den administrative ledelsen i Bærum kommune 5. april. Formålet er å ta opp saker velforeningene er opptatt av eller saker som er sendt Bærum kommune uten at det foreligger svar eller tilfredsstillende svar. I årsmøtedokumentet er det i beretningen ført opp en oversikt ovr spørsmål som ble tatt opp i 2016.

Frist for innsending av spørsmål og saker til post@baerumvelforbund.no er 29. mars.

Større saker, som er til politisk behandling, eller som knytter seg til politiske vedtak, vil neppe bli besvart av administrasjonen. Det er også fint om velforeningen viser til innsending av henvendelser til kommunen, som enten ikke er besvart, eller som er besvart på en utilfredsstillende måte.

 

 

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: