Bærum Velforbund

Arealplanen: Bolig-press og fortetting berører mange

Dette er blant de forholdene som tas opp i Bærum Velforbund sin uttalelse. Men også andre viktige sider ved utviklingen av bærumssamfunnet kommenteres i uttalelsen. Du finner den i sin helhet som dokument under.

 Og det er ikke alltid lett å finne en balanse mellom videre utbygging og eksisterende boligmiljøer. I en sak om fortetting, skriver Bærum kommune: «Bygningssjefen har forståelse for at naboer reagerer når nabotomt bebygges. Tiltaket er en konsekvens av nylig godkjent reguleringsendring og fradeling som resulterte i fire nye boligparseller fradelt fra opprinnelig tomt. Enhver nabo til en byggetomt må påregne noe tap av sol og utsikt, samt økt innsyn, når denne bebygges innenfor tillatte rammer. I tettbygd strøk kan man ikke forvente å ha fullt utsyn på alle kanter. Bygningssjefen har foretatt en vurdering av tiltakets plassering i forhold til nabohensyn, og konkluderer med at plasseringen ikke vil medføre betydelige ulemper for naboer». I dette tilfellet har naboene en helt annen oppfatning enn bygningssjefen. Og slike konflikter kan det bli flere av.

 

 

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: