Bærum Velforbund

Nærmilø og velarbeide – Tema på medlemsmøtet 7. nov. 2017

Bærum Velforbund hadde kalt inn til medlemsmøte på Bekkestua Bibliotek tirsdag 7. nov. 2017. Tema for møtet var velarbeidet i Bærum. Hvilke oppgaver og utfordringer står vellene overfor. Leder for Bærum Velforbund Erik Sennesvik innledet til diskusjon der han ga en oversikt over oppgaver som velforbundet har arbeidet med og stilte spørsmål om hva vellene kunne gjøre for å for et enda bedre nærmiljø.

De 30 fremmøtte deltageren fra 20 forskjellige vel diskuterte:

  • Mangel på kontakt?
  •  Mangel på informasjon?
  •  Mangel på støtte i saker?
  •  Feile saker?
  •  Opplæringsbehov?
  •  Kunnskapsbase?
  •  Besøk i velstyrene?
  •  Inspirasjon og motivasjon?

Et 25 talls råd og poenger for videre bearbeidelse kom frem under gruppearbeidet. Dette tar Bærum Velforbund med seg i sitt videre arbeide for velarbeidet i Bærum.

Møtet ble avsluttet av rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune som tok for seg hvordan budsjettet for 2018 vil ivareta Bærums befolkning. Kommunen legger opp til mange og tunge investeringer for å kunne ivareta befolkningsveksten og endrede behov.

Rådmannens innlegg kan du lese her >>

De fremmøtte hadde flere spørsmål til rådmannen på områder som utbyggingsplaner, sykkelveier, fastlegeordningen, fysisk aktivitet, skoler samferdsel og plassering av fyllmasser.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: