Bærum Velforbund

Møte med Statens Vegvesen og Bærum kommune

 Styret møtte den 6. september 2017 Statens Vegvesen og Bærum kommune for å drøfte kontaktordninger og en del prinsipielle problemer når det gjelder velforeningenes kontakt med Statens Vegvesen. Dette har vi lenge hatt ønske om. Ofte er det vanskelig å finne ut om det er kommunen eller Statens Vegvesen som ansvaret for de sakene velforeningene tar opp. Om det så sendes brev til SV, har det ofte har det vært vanskelig å få noe svar. Referat fra møtet er vedlagt.

Hvis du ikke ser det, kan du følge denne linken>>

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse