Bærum Velforbund

Formannskapet sluttet seg til ny samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune ble den 23. mai behandlet av formannskapet i kommunen. Det ble full tilslutning og et godt grunnlag for medvirkning for beboerne i Bærum. Bærum kommune er i denne sammenheng en foregangskommune når det gjelder vellenes plass i medvirkningsprosesser. Samarbeidet mellom velforeningene og kommunen ble formelt innstiftet gjennom gjensidige avtaler i 1979. Avtalene ble godkjent i sammenslutningen av velforeninger i oktober samme år, og kommunestyret gjorde vedtak 22. november 1979.

Avtalen er nå revidert i samsvar med nye forskrifter og lover, og slår fast at «Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen.»

Nå vil styret ta kontakt med administrasjonen for en felles gjennomgang og utarbeiding av utfyllende kommentarer i forhold løpende samarbeid. Det var leder Erik Sennesvik som informerte om dette i  møte mellom vellene og formannskapet den 23. mai.

 På et punkt innebærer avtalen - slik vi ser det – ikke tilstrekkelig mulighet for innsyn og medvirkning. Dette gjelder byggesaker for større arealer (ofte med utgangspunkt i deling og dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser) eller endret bruk av frittliggende arealer og friluftsområder. Dette vil Bærum Velforbund ha oppmerksomheten rettet mot i tiden framover.

Her er link til samarbeidavtalen >>

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: