Bærum Velforbund

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum - erfaringer og tilbakemeldinger

Bærum Velforbund til Ruter:

Kollektivtilbudet i Bærum har fått mye kritikk og tilbudet totalt sett er svekket.

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange kommentarer fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.

Disse er stort sett negative og omfatter:

  • Betydelig dårligere tilbud for Oslopendlere
  • Kapasitetsproblemer på hovedlinjene
  •  Redusert punktlighet
  • På tvers forbindelser som er fjernet

Bærum Velforbund mener omleggingen er dårlig forberedt og begrunnet.

Les hele uttalelsen her >>

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: