Bærum Velforbund

Møte med Ruter og Bærum kommune om kollektivtilbudet

Styret hadde den 19. september 2017 møte med Ruter og Bærum kommune når det gjelder kollektivtilbudet i Bærum. Referat fra møtet finner du her>>

I Bærum blir det ikke mange forandringer når høstrutene iverksettes 6. oktober. Det vil bli foretatt bedring i frekvenser på enkelte strekninger for rute 150 og 160. For 150 gjelder dette strekningen Bekkestua – Vika og for 160 gjelder det Rykkinn – Vika. Dette ses i sammenheng med at det åpnes et kollektivfelt i utgående retning fra Lysaker og til Sandvika og rushtidsavgift i bomringen.

Ruter vil ikke imøtekomme kravet om å forlenge rute 130 helt inn til Oslo.

Problemene med innfartsparkering var selvsagt et viktig tema.

Bærum Velforbund mener det er en viktig dialog som nå er kommet i gang, og møtet ga avklaring på styringssystem og fullmakter som Ruter har.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: