Bærum Velforbund

Møte med formannskapet: Kommunalt vedlikehold, avfall, fortetting og friområder

  • Morten Skauge leder Utvalg for Miljø, idrett, kirke og kultur. Mange av spørsmålene som kom fra velforeningene ligger i hans utvalg.

  • Tanum Vel har utfordringer i årene som kommer. Kommunal utbygging, boligutbygging, jernbane til Hønefoss: Her blir det mye tungtrafikk på smale boligveier. Vellet ba om et fellesmøte med alle utbyggere for å se på gode løsninger på trafikkforholdene når utbyggingsprosjektene kommer i gang.

  • Også Rigmor Arnkværn var på plass. Men denne gang fra egen velforening.

Formannskapet og velforeningene hadde iden 23. mai sitt årlige fellesmøte der vellene tar opp store og små problemer og saker de gjerne vil ha en bedre løsning på. Selvsagt kom det spørsmål om gjennomføringen av ny ordning for husholdningsavfall. Fortetting, kommunalt vedlikehold, samarbeidsprosjekter med kommunen samt friområder i det grønne Bærum hadde også stort fokus.

Nedenstående link viser til referat fra velforeningenes møte med formannskapet 23. mai. Svarene er kortfattet ut fra det grunnlag administrasjonen hadde gitt. I tillegg ble det en kommentarer fra medlemmer i formannskapet og fra ordfører, som også førte til noen tilleggsspørsmål. Dette er ikke tatt med i dokumentet.

Referat fra møtet >>

Bærum Velforbund runder i år 43 år som fellesorgan for nærmiljø og velforeninger i kommunen.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: