Bærum Velforbund

Om Bærum Velforbund

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk mellom vellene og Kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

Organisajonsnr:
Postnr:1318
Bydel:
Kommune:Bærum
Husstander i forening: 49
Husstander i område: 49
Kontaktadresse:

Postboks 36
1318 BEKKESTUA

Styret

Wenche Ryager

Styremedlem
Kontakt meg på profilsiden

Kåre Lindemann

Webansvarlig, Administrator, Styremedlem
Kontakt meg på profilsiden

Ønsker du a nominere noen eller selv stille til valg ved neste årsmøte?
Send din henvendelse her

Andre kontaktpersoner

Frits Lemstad

Skribent, Varaleder
Kontakt meg på profilsiden

Er det noe du kan bidra med?
Send din henvendelse her